Bedřiška Uždilová
 • Autoportrét (80x60cm) / Self-portrait - specimen
 • Bleší trh (90x100cm)/ Flea-market
 • Copánky (130x130cm)/ Pigtails
 • Čekání na pekaře(120x120cm) / Waiting for a baker
 • Česká vesnice(110x140cm) / Czech village
 • Domácí koncert(120x120cm) / Home koncert
 • Hovory (115x15cm) / Talks
 • Jabloň (110x115cm)/ Apple-tree
 • Jan (70x60cm) - specimen
 • Kavárna (120x120cm) / Café
 • Krajina (120x120)/ Landscape III
 • Krajina I. (95x100cm)/ Landscape I
 • Krajina II. (130x130cm)/ Landscape II
 • Krajina s rybníkem(115x115cm) / Landscape with a Pond
 • Matka (100x93cm)/ Mother - specimen
 • Michaela (80x60cm) - specimen
 • Neděle (115x115cm)/ Sunday
 • Neděle II. (120x120cm) / Sunday II
 • Otec / Father (70x55cm) - specimen
 • Podvečer (80x100cm) / Early evening
 • Podzim (120x120cm)/ Autumn
 • Podzimní krajina (120x120cm)/ Autumn Landscape
 • Předjaří (120x120cm) / Early spring
 • Simona (68x50cm) - specimen
 • Společně (115x115cm)/ Get-together
 • Střechy (120x120cm)/ Roofs
 • Střechy a zdi (120x120cm)/ Roof and walls
 • Štíty (115x115cm) / Gables
 • Trh (110x110cm)/ Market
 • Tři generace (120x120cm)/ Three generation
 • Ve městě (125x125cm)/ In the city
 • Večerní světlo (90x100cm) / Evening light (34x39in)
 • Vesnice (90x100cm)/ Village (34x39in)
 • Září (120x120cm) / September
Přejdi na
Album ID: 6 
Setřiď podle