Bedřiška Uždilová
 • Autoportrét / Self-portrait (30x23) - specimen
 • Bleší trh / Flea-market (36x 39)
 • Copánky / Pigtails (51x51in)
 • Čekání na pekaře / Waiting for a baker (47x47in)
 • Česká vesnice / Czech village (43x 53in)
 • Domácí koncert / Home koncert (47x47in)
 • Hovory / Talks (45x45in)
 • Jabloň / Apple-tree (43x 45in)
 • Jan (27x22in) - specimen
 • Kavárna / Café (47x47in)
 • Krajina / Landscape III (47x56in)
 • Krajina I. / Landscape I (36x39in)
 • Krajina II. / Landscape II (50x50in)
 • Krajina s rybníkem / Landscape with a Pond (45x45in)
 • Matka / Mother (39x36in) - specimen
 • Michaela (30x23in) - specimen
 • Neděle / Sunday (45x45in)
 • Neděle II. / Sunday II (47x47in)
 • Otec Father (27x21in) - specimen
 • Podvečer / Early evening (32x39in)
 • Podzim / Autumn (47x47in)
 • Podzimní krajina / Autumn Landscape (47x47in)
 • Předjaří / Early spring (47x47in)
 • Simona (26x20in) - specimen
 • Společně / Get-together (45x45in)
 • Střechy / Roofs (47x47in)
 • Střechy a zdi / Roof and walls (47x47in)
 • Štíty / Gables (45x45in)
 • Trh / Market (43x43in)
 • Tři generace / Three generation (47x47in)
 • Ve městě / In the city (50x50in)
 • Večerní světlo / Evening light (34x39in)
 • Vesnice / Village (34x39in)
 • Září / September (47x47in)
Přejdi na
Album ID: 6 
Setřiď podle